Tverr­politisk håndverk

Organisering

GRIP er opprettet i henhold til kommunelovens kapittel 18. Interkommunalt politisk råd, hvor §18-4. Samarbeidsavtale, er førende for rådets organisering.

Representantskapet er det øverste organet for rådet, med styret som underordnet styringsorgan for å ivareta den daglige driften av samarbeidet. Kommunenes ordførere utgjør styret for Gardermoregionen interkommunal politisk råd.

Her finner du saksdokumenter og protokoller for møtene i representantskapet og styret, samt program for felles formannskapskonferanse. Formannskapene i regionen møtes en gang pr år til samlingen «Årskonferansen».

Samarbeidsavtale GRIP

Samarbeidsavtalen er godkjent av kommunestyrene som angitt på første side i avtalen.

Representantskapsmøter

17. november 2023
..
28. april 2023
Protokoll
Saksliste
Årsberetning 2022
Uttalelser fra ledelsen
Årsregnskap 2022
Uavhengig revisorsberetning
25. november 2022
Godkjent protokoll
Saksliste
Budsjett 2023-2026
1. april 2022
Godkjent protokoll
Årsberetning 2021
Årsregnskap 2021
26. november 2021
Protokoll
Saksliste
Budsjett 2022-2025
23. april 2021
Protokoll
Saksliste
Årsberetning 2020
Årsregnskap 2020
20. november 2020
Godkjent protokoll
Saksliste
25. mai 2020
Godkjent protokoll
Saksliste
Årsberetning 2019
Årsregnskap 2019
Revisors beretning 2019
29. november 2019
Godkjent protokoll
Saksliste
21. juni 2019
Godkjent protokoll
..
1. mars 2019
Godkjent protokoll
Saksliste
Årsregnskap 2018
Årsmelding 2018

Styremøter

15. desember 2023
Protokoll
17. november 2023
2. november 2023
Protokoll
13. oktober 2023
Utgikk
8. september 2023
Protokoll
16. juni 2023
Godkjent protokoll
26. mai 2023
Godkjent protokoll
21. april 2023
Godkjent protokoll
10. mars 2023
Godkjent protokoll
15. februar 2023
Protokoll fra ekstraordinært vedtak
27. januar 2023
Godkjent protokoll
16. desember 2022
Godkjent protokoll
18. november 2022
Godkjent protokoll
14. oktober 2022
Godkjent protokoll
9. september 2022
Godkjent protokoll
17. juni 2022
Godkjent protokoll
6. mai 2022
Godkjent protokoll
1. april 2022
Godkjent protokoll
4. mars 2022
Godkjent protokoll
2. februar 2022
Godkjent protokoll fra ekstraordinært møte
28. januar 2022
Godkjent protokoll
20. januar 2022
Godkjent protokoll
17. desember 2021
Godkjent protokoll
26. november 2021
Godkjent protokoll
22. oktober 2021
Godkjent protokoll
24. september 2021
Godkjent protokoll
27. august 2021
Godkjent protokoll
25. juni 2021
Godkjent protokoll
28. mai 2021
Godkjent protokoll
23. april 2021
Godkjent protokoll
26. mars 2021
Godkjent protokoll
19. februar 2021
Godkjent protokoll
22. januar 2021
Presentasjon strategisk næringsplan
22. januar 2021
Godkjent protokoll

Årskonferanse

17. februar 2022

Program

Deltagerliste

DSB, Heidi Vassbotn Løfquist og Suzanne Hauge
ØRB, Fredrik Frøland
Vestfold interkommunale brann og redning, Per Olav Pettersen
ØRAS, Trym Denvik
ESVAL og GreenLab as, Ronny Langseth
Romerike sirkulærøkonomiske nettverk, Runar Bålsrud
Turisme i Gardermoregionen, Knut Aandal
Lokalmatnettverk Romerike, Gitte Mollan
Fremtidens logistikk, Nils Haga
23. mai 2019

Program

Deltagerliste

Politiet, Giske
Konfliktrådet, Ystgaard Tjemsland
SNR, Bergheim
Hamar kommune, Bryhni
Hamar kommune, Busterud
Oslo Airport City, Thoeneie
GRIP, Bålsrud

Hva leter du etter?