Gardermoregionen IPR

GRIP – skaper morgen­dagens muligheter

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)

Gardermoregionen interkommunalt politiske råd (GRIP), etablert i 2019, fungerer som en sentral samarbeidsplattform for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. GRIPS hovedmål er å fremme regionen som et bærekraftig, attraktivt og konkurransedyktig område, basert på de lokale fordelene.

GRIP setter søkelys på bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, og styrking av næringslivet, høyere utdanning, offentlige/statlige institusjoner og frivillig sektor. Oslo lufthavn Gardermoen er et nøkkelknutepunkt for regionen, understreker viktigheten av tett samarbeid og nytenkning.

Regionen, preget av sterk befolkningsvekst, utvikler seg som en attraktiv bo- og arbeidsregion, med gode forbindelser til større byer og varierte opplevelser. Ledelsen i GRIP rullerer årlig mellom kommunene, med fokus på samarbeid og felles utvikling.

I tråd med FNs bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene» har Gardermoregionen interkommunalt politisk råd en felles strategisk næringsplan for området. Planarbeidet ledes av Advansia og BDO. Prosjektet følges tett av styringsgruppen bestående av:

  • Nina Kristengård: Ordfører i Eidsvoll, og styringsgruppeleder.
  • Jon Sverre Bråthen: Kommunedirektør i Nes, nestleder.
  • Thor Thoneie: Administrerende direktør for Oslo Airport City.
  • Remy Skogstad: Daglig leder Innovasjon Gardermoen.
  • Torgeir Stensli: Administrerende direktør Raadmannen AS.
  • Tor Eyvind Nordby Vik: Daglig leder Nordby Eiendomsutvikling.
  • Marit Rønning: Tidligere eiendomssjef Mathiesen Eidsvoll Værk».

Gardermoregionen setter innbyggere og næringsliv i fokus. Med tett samarbeid utvikler vi regionens konkurransefortrinn.

 

interkommunalt politisk råd
Ledelsen i GRIP rullerer årlig mellom de seks samarbeidende kommunene
I 2024 er ordfører i Ullensaker, Ståle Lien Hansen styreleder i GRIP. Ordfører i Eidsvoll, Nina Kristengård er nestleder. Leder av representantskapet ordfører i Gjerdrum, Karl Arne Johannessen. Kommunedirektørutvalget (KDU) ledes av kommunedirektør i Ullensaker, Erling S. Kristiansen, med kommunedirektør i Eidsvoll, Anne Olen Aasen som nestleder. Regionrådskoordinator for GRIP og KDU er Trine Knobel.

I 2023 er ordfører i Nes, Grete Irene Sjøli, styreleder i GRIP. Ordfører i Ullensaker, Eyvind Jørgensen Schumacher er nestleder. Kommunedirektørutvalget ledes av Jon Sverre Bråthen, kommunedirektør i Nannestad, med Erling Sigmund Kristiansen, kommunedirektør i Ullensaker som nestleder.

I 2022 er ordfører i Nannestad, Hans Thue, styreleder i GRIP. Ordfører i Nes, Grete Irene Sjøli, er nestleder. Kommunedirektørutvalget ledes av Runar Kristiansen, kommunedirektør i Nannestad, med Jon Sverre Bråthen, kommunedirektør i Nes, som nestleder. Regionrådskoordinator for GRIP og KDU er Trine Knobel.

I 2021 er ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika, styreleder i GRIP. Ordfører i Nannestad, Hans Thue, er nestleder. Vika ble etter valget utnevnt til statssekretær i justitsdepartementet, og varaordfører Hege Svendsen gikk inn som fungerende ordfører i Eidsvoll. Hans Thue overtok som styreleder i GRIP, og Hege Svendsen gikk inn som nestleder. Ledervervene i kommunedirektørutvalget (KDU) rulleres også årlig. I 2021 startet Runar Nilsen, konst. kommunedirektør i Nannestad, som leder for kommunediretørutvalget, etterfulgt av nytilsatte Runar Nilsen. Knut Haugestad, kommunedirektør i Eidsvoll, er nestleder. Regionrådskoordinator for GRIP og KDU er Trine Knobel.

I 2020 var ordfører i Hurdal, Paul Johan Moltzhau, styreleder i GRIP. Ordfører i Ullensaker, Eivind Jørgensen Schumacher, var nestleder. I 2020 var rådmann i Ullensaker, Rune Hallingstad, leder for utvalget, og rådmann i Hurdal, Kjetil Kokkim var nestleder. Sekretær for utvalget varr Anne Britt Fagerli i Gjerdrum kommune.

I 2019 var ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, styreleder i GRIP. Ordfører i Nes, Grete Sjøli, er nestleder. I 2019 var Jon Sverre Bråthen, rådmann i Nes, leder for rådmannsutvalget, og Frits Arne Eriksen, rådmann i Gjerdrum er nestleder. Sekretær for utvalget var Anne Britt Fagerli i Gjerdrum kommune.

Hva leter du etter?