Strategisk nærings­plan

Gardermoregionen interkommunalt politisk råds strategiske næringsplan

I tråd med FNs bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene» har Gardermoregionen interkommunalt politisk råd en felles strategisk næringsplan for området. Planarbeidet ledes av Advansia og BDO. Prosjektet følges tett av styringsgruppen bestående av:

  •  Nina Kristengård: Ordfører i Eidsvoll, og styringsgruppeleder
  • Jon Sverre Bråthen: Kommunedirektør i Nes, nestleder
  • Thor Thoeneie: Administrerende direktør for Oslo Airport City
  • Remy Skogstrand: Daglig leder Innovasjon Gardermoen
  • Torgeir Stensli: Administrerende direktør Raadmannen AS
  • Tor Eyvind Nordby Vik: Daglig leder Nordby Eiendomsutvikling
  • Marit Rønning: Tidligere eiendomssjef Mathiesen Eidsvoll Værk

Hva har vi gjort frem til i dag?

Noen refleksjoner over porteføljen per 2023

Hva er innholdet i porteføljen i 2024?

Hva leter du etter?