Støtte­ordninger står klare for deg!

Viser veien til arbeidslivet

NAV spiller en nøkkelrolle til i å veilede individer i Norge mot arbeidslivet gjennom sine tilpassede støtteordninger. Kjerneelementet i deres tilbud er kvalifiseringsprogrammet, som setter søkelys på praktisk arbeidstrening og personlig veiledning. Målet med dette programmet er å gjøre overgangen til arbeidslivet smidigere og mer tilgjengelig for alle.

 

Les mer om sosiale tjenester på kommunenes nettsider her:

annonse

b2c

Hva leter du etter?