OSL Oslo Lufthavn

OSL Gardermoen: Selve kraften i hjertet av Gardermoregionen

Bare 47 kilometer nord for Oslo ligger Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, et imponerende luftfartsanlegg som ble åpnet 8. oktober 1998. Siden da har flyplassen ikke bare vært en sentral hub for luftfart, men også en flyplass med fokus på miljøet.

Med et sterkt søkelys på bærekraft, prioriterer Oslo lufthavn kollektivtransport, og tilbyr effektive tog- og bussforbindelser som binder flyplassen sammen med regionen. Flyplassen er et yrende senter for aktivitet, med over 13 000 ansatte som arbeider utrettelig for å holde driften gående døgnet rundt. Med omtrent 650 daglige avganger og ankomster, er flyplassen en viktig livsnerve for både nasjonale og internasjonale reiser. I 2023 forventes det å håndtere rundt 25,1 millioner passasjerer.

På flyplassen arbeider det godt over 13 000 mennesker, dette for å holde flyplassen i drift 24 timer i døgnet.

Med hele 41 direkteruter fra Oslo Lufthavn, fungerer den som en gateway for nasjonale og internasjonale reisende, og knytter Norge til resten av verden. I tillegg til sin funksjon som transportknutepunkt, har Oslo lufthavn også etablert et viktig nabosamarbeid gjennom «Nabosiden». Dette initiativet fungerer som en brobygger mellom Oslo lufthavn AS og flyplassens nærmeste naboer, og sikter mot å styrke relasjoner og kommunikasjon.

Nabosiden

Hva leter du etter?