Står sammen om fremtidig studietilbud i Gardermoregionen

Skrevet av: GRIP sekreteriatet

Dato:

Kommune:
Ullensaker

Fredag 8. mars hadde de 6 ordførere i Gardermoregionen styremøte i det Interkommunale politiske råd. De gir nå en felles uttalelse til spørsmålene som reises rundt plassering av fremtidige studietilbud i regionen.

«Ordførerkollegiet i Gardermoregionen Interkommunale politiske råd (GRIP) er enige om at det er avgjørende at regionen får etablert et fremtidig fagskole- og høgskoletilbud, så raskt som praktisk mulig. GRIP mener at et slikt tilbud må være attraktivt for studenter, med urbane kvaliteter og godt utviklet nærmiljø. Fagskolen må være sentralt plassert i Gardermoregionen slik at flest mulig kan ha glede av tilbudet, og GRIP er enige om at det vil være helt naturlig at regionsbyen blir hovedsete for fagskole- og høgskoletilbud i Gardermoregionen.

Samtidig understrekes betydningen av regionalt samarbeid gjennom etablering av et studiesenter eller campus sentralt i regionsbyen. Dette vil muliggjøre gjennomføring av regionsvise kurs og/eller fagsamlinger i samarbeidskommunene, og bidra til en sterkere regional forankring av tilbudet.»

Ståle Lien Hansen, leder av GRIP, ordfører i Ullensaker

Nina Kristengård, nestleder av GRIP, ordfører i Eidsvoll

Tove Nyhus, ordfører i Nes

Christian Bendz, ordfører i Nannestad

Paul Johan Moltzau, ordfører i Hurdal

Karl-Arne Johannessen, ordfører i Gjerdrum

Hva leter du etter?