Discover the Good Life in Our Community

Smart Gjerdrum: Inviterer til Folkemøte for Bærekraftig Samfunnsutvikling

Skrevet av: Gjerdrum Kommune
Dato: 29. april 2024
Kommune: Gjerdrum

Smart Gjerdrum er et program som skal bidra til at Gjerdrum blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Gjerdrum til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Vi inviterer til folkemøte for å få frem gode idéer som kan gjøre Gjerdrum til et enda bedre sted å leve!
Gjerdrum kommune har etablert et samarbeid med  BJØRK Innovation. Næringsliv, akademia, innbyggere og det offentlige skal jobbe sammen om bærekraftig samfunnsutvikling.

Bli med å sette kursen mot framtiden for bygda med det store hjertet!

 

Hva er smarte byer og lokalsamfunn?

I det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn defineres smart by på denne måten:

«Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige».

Les det nasjonale smartby-veikartet

Organisering

Et smart samfunnsprogram må organiseres hensiktsmessig. Arbeidet må koordineres og ledes, slik at nødvendig kompetanse sikres, og at programmet er åpent og tilgjengelig for alle som ønsker å bidra. Aktører innen akademia, næringsliv, kommune og innbyggere er invitert til tett samarbeid, og er derfor representert i Smart Gjerdrum programmet på alle nivåer.

Smart Gjerdrum skal være transparent i arbeidsmetode gjennom økt fokus på samarbeid og deltakelse. Programmet åpner også for at andre samfunns- og næringsaktører kan utvikle prosjekter gjennom å gi forslag og ideer til programgruppen. Prosjektene vil ha en prosjekteier, prosjektleder og prosjektgruppe, med medlemmer fra både akademia, offentlig og privat sektor samt innbyggere. Kommunen vil kunne fylle flere ulike roller; fra å være initiativtaker, deltager eller tilrettelegger til å ha en helt nøytral rolle.

Satsingsområder

Gjerdrum har gode forutsetninger for å utvikle prosjekter som kommer samfunnet til gode. For å oppnå dette kreves tett samarbeid mellom akademia, frivilligheten, offentlig sektor, næringslivet og innbyggerne.

I programmet skal vi velge satsningsområdene for Smart Gjerdrum. Dette kan være:

  • Smart energi
  • Smarte bygg og hjem
  • Smart vann
  • Smart helse og offentlige tjenester
  • Smart mobilitet
  • Øvrige offentlige tjenester

 

PÅMELDING HER

Hva leter du etter?