Hjem

»

»

Jønsjøsaga- XL- bygg

Jønsjøsaga- XL- bygg

Næringsområde: Jønsjøsaga- XL- bygg
Størrelse: 76 daa
Type Næring: Regulert til forretninger for salg av trelast og andre større byggevarer
Leie / kjøpe:
Infrastruktur:
Beskrivelse: XL-bygg har en egen hjemmeside og Facebook side (link). Samlokalisering med XL- bygg. Stort areal og mye plass. Eksisterende bygningsmasse som eventuelt kan gjenbrukes og endres

Avstand:

Til Oslo S= 55 minutter
Til Alna= 45 minutter
Til Oslo Lufthavn= 26 minutter

Hva leter du etter?