Fagskole i Hurdal

Skrevet av: Bjørn-Terje Mellesdal

Dato:

Kommune:
Hurdal

Hurdal kommune og Fagskolen Diakonova skal samarbeide for å gi ansatte i helse- og omsorgssektoren fersk og aktuell kompetanse. I august 2024 starter vi opp studiet Aktiv omsorg for personer med demens i Hurdal kommune. Det er lagt opp til at studentene kan være i jobb ved siden av studiet. Følgende opptakskriterier vil gjelde:

Opptakskrav til emnet er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev:

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansearbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Omsorgsarbeiderfaget
  • eller vitnemål som Aktivitør (1974-1995) eller Hjelpepleier (1963-2006).

 

Vi vil gjøre en vurdering av kompetansen du har fra hjemlandet ditt. Selv om du ikke har et av fagbrevene som er nevnt ovenfor, kan det hende du har annen relevant formell helsefaglig utdanning og/eller arbeidserfaring og annet som kan være relevant for emnet du vil søke til. Du må i tillegg ha norskkunnskaper på minimum nivå A2.

Studiet har 30 plasser og ansatte fra alle 6 GRIP kommuner( Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Gjerdrum, Nannestad og Hurdal) vil ha mulighet til å søke. Opptaket vil være et lokalt opptak. Det vil si at man søker arbeidsgiver om plass på studiet og det er arbeidsgiver i samarbeid med Fagskolen som tildeler plasser. Arbeidsgiver vil betale studieavgiften og studiemateriell, samt ha PC til disposisjon i studieperioden.

Ved spørsmål rundt studiet og søknadsskjema, ta kontakt med Virksomhetsleder Gunn Frøydis Holtet:
Gunn-Froydis.Holtet@hurdal.kommune.no

Hva leter du etter?