I samarbeid med Formue, Advokatfirmaet Halvorsen, Klokere hoder og Kunnskapsbyen Lillestrøm, inviterer vi til lanseringen av Styreportalen for Romerike.

Vi vet at rekruttering til bedriftsstyrer ofte innsnevres til allerede etablerte relasjoner. Det innebærer en begrensning av bedriftenes tilgang til kompetente kandidater til styreverv. Ved å få tilgang til en bred base av gode kandidater, og gjerne lokale, kan bedriftene oppnå større bredde i styrekompetansen og bedre mangfold i styret.  
Portalen etableres for å matche lokale bedrifter med lokale ressurspersoner som kan tre inn som styremedlemmer.  

I år innføres nye det krav til kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer. Dette vil først gjelde større virksomheter, men vil med tiden gjelde også for mindre selskaper. Lovendringen innebærer at langt flere kvinner må rekrutteres inn i styrene. Da vil styreportalen være et glimrende sted å lete.  

Med oss i styreportalarbeidet har vi i tillegg til Formue også Advokatfirmaet Halvosen og Kvikkere hoder. Disse vil bidra med opplæring for styrekandidatene og øvrig relevant, faglig innhold, slik at kandidatene kan føle seg vel rustet og trygge i sine styreverv.  

Gjennom året vil det gjennomføres en rekke kurs, samlinger og nettverksmøter som vil kunne styrke deg innen styrearbeid og hjelpe bedrifter i måten man jobber sammen med styre på.

Så er du etter leting etter styrekandidater enten via en valgkommité eller eget selskap – eller ser at du kan bidra som styremedlem eller leder, så er dette arragenmentet for deg! En unik mulighet for å ta det neste steget.

Velkommen skal du være!

***
På våre arrangementer kan det bli tatt bilder i regi av Innovasjon Gardermoen til intern bruk på blant annet våre nettsider og sosiale medier. Dersom du ikke er komfortabel med det ber vi deg om å gi oss beskjed, så tar vi hensyn til dette.

Hva leter du etter?