Vi ønsker vekommen til frokost og årsmøte i Hurdal næringsforum. 

Innkalling til årsmøte i Hurdal Næringsforum v/Innovasjon
Gardermoen

Styret innkaller herved til årsmøte i Hurdal Næringsforum v/Innovasjon Gardermoen.
Årsmøtet avholdes den 29.02.24 klokken 08:00 på Byggtorget Hurdal.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret til remy@innovasjon-gardermoen.no

Program:
08:00 Frokost
08:30 Programstart
– Velkommen
– Presentasjon av Byggtorget Hurdal (tidl Flaen Byggmarked)
– Presentasjon av Hurdal Næringsbygg

09:00 Årsmøte

Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede (For å kunne være stemmeberettig, må man være medlem av Innovasjon Gardermoen).
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
5. Behandle HNFs Regnskap.
6. Behandle innmeldte forslag og saker.
7. Valg av nytt styre
8. Årsmøtet avsluttes

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i HNF.

***
På våre arrangementer kan det bli tatt bilder i regi av Innovasjon Gardermoen til intern bruk på blant annet våre nettsider og sosiale medier. Dersom du ikke er komfortabel med det ber vi deg om å gi oss beskjed, så tar vi hensyn til dette.

Vi minner også om vårt no-show gebyr satt til 300,- pr person. Dette grunnet at vi opplever at mange melder seg på, men ikke alltid møter opp på arrangementet. Les mer om no-show gebyr her

Hva leter du etter?