Discover the Good Life in Our Community

Gardermoregionen IPR

  • Organisering (her vil det komme inn relevante/ aktuelle dokumenter fra GRIP)
  • Møtekalender (møtekalenderen til GRIP, får info om dette)
  • Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

Gardermoregionen interkommunalt politiske råd (GRIP) ble etablert 1.1.2019 som en videreføring av samarbeidet Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som har vært i funksjon siden 1998. Omorganiseringen fra ØRU til Gardermoregionen interkommunalt politiske råd ble vedtatt av kommunestyrene i de seks samarbeidende kommunene høsten 2018.

? Ledelsen i GRIP:

Ledelse 2023

Ledelse 2022

Ledelse 2021

Ledelse 2020

Ledelse 2019

Øvre Romerike Utvikling

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ble etablert i 1998 som et samarbeidsorgan for de seks kommunene på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune.

Kommunestyrene vedtok etableringen høsten 1997, og ØRU ble formelt startet i mars 1998. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i Akershus utgjorde styret for ØRU. Kommunenes rådmann og fylkesrådmannen deltok på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder gikk på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hva leter du etter?