Hjem

»

»

Sten, Stensmoen og Letohallen

Sten, Stensmoen og Letohallen

Næringsområde: Sten, Stensmoen og Letohallen
Størrelse: 180 daa
Type Næring: Regulert til plasskrevende forretning, lett industri, kontor, lager og hotell
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Mesteparten av det regulerte næringsområde er ubebygd, med unntak av Letohallen. Fremtidig adkomst er vist i reguleringsplanen
Beskrivelse: Nært E6 og god tilkomst. God byggegrunn (sand). Synlighet fra E6

Avstand:

Til Oslo S= 35 minutter
Til Alna= 28 minutter
Til Oslo Lufthavn= 10 minutter

Hva leter du etter?