Hjem

»

»

Ormlia Sør

Ormlia Sør

Næringsområde: Ormlia Sør
Størrelse: 238 daa
Type Næring: Regulert til bevertning- bensinstasjon og vegservice + avsatt til næringsbebyggelse (industri/ lager/ håndverksvirksomheter)
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Kun etablert infrastruktur i tilknytning til eksisterende servering og lademuligheter. Store fremtidige næringsarealer i sør som ikke er regulert enda (planlegging er påstartet)
Beskrivelse: Nært E6. Samlokalisering med andre eksisterende virksomheter. Store fremtidige arealer, synlighet fra E6. Servering i området (McDonalds, Nebbenes Kro- nordgående, Shell). Tilgjengelige ladestasjoner i området

Avstand:

Til Oslo S= 40 minutter
Til Alna= 30 minutter
Til Oslo Lufthavn= 14 minutter

Hva leter du etter?