Hjem

»

»

Moelven Eidsvold Værk

Moelven Eidsvold Værk

Næringsområde: Moelven Eidsvold Værk
Størrelse: 186 daa
Type Næring: Avsatt næring til næringsbebyggelse (lager, industri og handelsvirksomhet). Ikke regulert
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Det er infrastruktur rundt dagens nedlagte sagbruk, men dette område er først og fremst et mulig transformasjonsområde for ny næring/ til annet bruk
Beskrivelse: Historisk beliggenhet, nær riksbygningen. Stort areal og mye potensial. Eksisterende bygningsmasse kan eventuelt transformeres og endres.

Avstand:

Til Oslo S= 45 minutter
Til Alna= 35 minutter
Til Oslo Lufthavn= 16 minutter

Hva leter du etter?