Hjem

»

»

Minne industriområde

Minne industriområde

Næringsområde: Minnesund (Minne industriområde)
Størrelse: 290 daa
Type Næring: Regulert til hhv. Industri/ lager og plasskrevende forretning/ industri og lager. Avsatt til næringsbebyggelser
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Minne industriområde er et etablert område. De fremtidige næringsfeltene nærmest E6 er ikke påbegynt
Beskrivelse: Nært E6. Samlokalisering med eksisterende næring. Synlighet fra E6

Avstand:

Til Oslo S= 50 minutter
Til Alna= 40 minutter
Til Oslo Lufthavn= 20 minutter

Hva leter du etter?