Hjem

»

»

Holmenga/ Ormlia Nord

Holmenga/ Ormlia Nord

Næringsområde: Holmenga/ Ormlia Nord
Størrelse: 634 daa
Type Næring:
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: I all hovedsak ikke på plass, men er regulert og vil komme på plass
Beskrivelse: Nært E6. Samlokalisering med andre eksisterende virksomheter. Store fremtidige arealer, servering i området (Nebbenes Kro- sørgående, Shell)

Avstand:

Til Oslo S= 45 minutter
Til Alna= 35 minutter
Til Oslo Lufthavn= 16 minutter

Hva leter du etter?