Hjem

»

»

Hol Næringspark

Hol Næringspark

Næringsområde: Maura (Hol Næringspark, under regulering)
Størrelse: 146 daa
Type Næring: Gjeldende regulering- bensinstasjon, beverting, hotell, industri/lager. Pågående regulering- T1 og T3 til «Næringsbebyggelse», storhandel
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Regulert, opparbeidet
Beskrivelse:

Avstand:

Til Oslo S= 45 minutter
Til Alna= 40 minutter
Til Oslo Lufthavn= 15 minutter

Hva leter du etter?