Hjem

»

»

Herbergåsen Næringsområde

Herbergåsen Næringsområde

Næringsområde: Herbergåsen Næringsområde
Størrelse: Delfelt opp mot 95 daa. Totalt reguleringsområde 1200 daa
Type Næring: Lager, logistikk, verksted, produksjon og plasskrevende varehandel
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Ligger fint langs E6
Beskrivelse:

Avstand:

Til Oslo S= 62 minutter
Til Alna= 51 minutter
Til Oslo Lufthavn= 45 minutter (via E16)

Hva leter du etter?