Hjem

»

»

Gardermoen Vest N6b

Gardermoen Vest N6b

Næringsområde: Gardermoen Vest (N6b og Moreppen Grendehus, under regulering)
Størrelse: 18,3 daa
Type Næring: Lett industri, produksjon, anlegg, lager/ logistikk
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Under regulering, ikke avklart
Beskrivelse:

Avstand:

Til Oslo S= 40 minutter
Til Alna= 35 minutter
Til Oslo Lufthavn= 10 minutter

Hva leter du etter?