Hjem

»

»

Dalkrysset/ Vestbysvingen

Dalkrysset/ Vestbysvingen

Næringsområde: Dalkrysset/ Vestbysvingen (Skinnstudumpa)
Størrelse: 104 daa
Type Næring: Regulert til plasskrevende forretning med tilhørende kontor/ lager. Det er avsatt til næringsbebyggelse (industri/ lager/ håndverksvirksomhet)
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Delvis. Det mangler en regulert adkomstvei som er ment å betjene to ubebygde felt
Beskrivelse: Nært E6. Samlokalisering med to eksisterende virksomheter (Kiwi og Monter). Synlighet fra kolonivegen (fylkesveg)

Avstand:

Til Oslo S= 40 minutter
Til Alna= 30 minutter
Til Oslo Lufthavn= 12 minutter

Hva leter du etter?