Hjem

»

»

ØRN- feltet/Dal næringsområde

ØRN- feltet/Dal næringsområde

Næringsområde: ØRN- feltet/Dal næringsområde
Størrelse: 441 daa
Type Næring: Lager, industri, håndverksvirksomheter og plasskrevende forretning
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Ja, delvis. Mangler en tverrforbindelse mellom vognvegen og industrivegen, for å oppnå regulert ringveisløsning
Beskrivelse: Nært E6 og god tilkomst. Samlokalisering med andre eksisterende virksomheter. God byggegrunn (sand). Synlighet fra E6

Avstand:

Til Oslo S= 35 minutter
Til Alna= 28 minutter
Til Oslo Lufthavn= 10 minutter

Hva leter du etter?