Hjem

»

»

Bønsdalen

Bønsdalen

Næringsområde: Bønsdalen
Størrelse: 185 daa
Type Næring: Regulert til kontor, industri og lager. Det tillates bare på visse vilkår etablert nye virksomheter
Leie / kjøpe:
Infrastruktur:
Beskrivelse: Historisk beliggenhet ved siden av gammel vassdragsindustri

Avstand:

Til Oslo S= 45 minutter
Til Alna= 35 minutter
Til Oslo Lufthavn= 16 minutter

Hva leter du etter?