Hjem

»

»

Årnes Næringspark

Årnes Næringspark

Næringsområde: Årnes Næringspark
Størrelse: Delfelt opp mot 14 daa. Totalt reguleringsområde, 90 daa
Type Næring: Industri, håndverks- og lagervirksomhet, og plasskrevende varehandel
Leie / kjøpe:
Infrastruktur: Sentrumsnært
Beskrivelse: Sentralt rett øst for Årnes sentrum

Avstand:

Til Oslo S= 45 minutter (via E6)
Til Alna= 35 minutter (via E6)
Til Oslo Lufthavn= 30 minutter (via E16)

Hva leter du etter?