Hjem

»

»

Gardermoen Næringspark

Gardermoen Næringspark

Næringsområde: Gardermoen Næringspark
Størrelse: 5000 daa
Type Næring: Lager, logistikk, kontor. Tilrettelegge tomter for kunnskapsinten-siv virksomhet og service/ tjenesteyting til å betjene nærings-parken. Planinitiativene bunner i et ønske om å tilrettelegge byggeklare tomter for tyngre og/ eller plasskrevende virksomhe-ter.
Leie / kjøpe: Eiendom primært til leie
Infrastruktur: Kort vei til E6. Unik infrastruktur med god tilgang på vann og av-løp, selvdrivende grunn, strøm og gode vei- og kollektivforbin-delser.
Beskrivelse: E6, E16, hovedbanen og Gardermobanen går rett på utsiden av næringsparken. I tillegg til at næringsparken er nærmeste til Oslo Lufthavn.

Avstand:

Oslo S= 20 min
Airport Shuttle fra OSL (Oslo Lufthavn)= 5 min
Alna= 28 min
Annen informasjon: Eiere: 3 store og flere små. Utbygd: 3.1 mill m2 utbygd pr. 2020. 40% av Norges befolkning kommer seg til OAC (Oslo Airport City) på to timer, buss, tog eller med bil 300 millioner europeere kan nås på to timer.

Hva leter du etter?