17. mai-feiringen i Gardermoregionen: Klare for feststemning i alle kommunene

Det er snart tid for Norges største folkefest, og i Gardermoregionen er forberedelsene til 17. mai-feiringen i full sving. Fra idylliske bygder til travle bysentre, er alle kommunene i regionen klare til å feire Norges nasjonaldag med et variert og spennende program.   Gardermoregionen er kjent for sin mangfoldige kultur og vakre natur, og dette […]

Markering av Frigjøringsdagen 8. mai, og minnesmarkering i Trandumskogen

Tradisjonen tro står også i år Øvre Romerike Forsvarsforening for programmet i Trandumskogen 8. mai 2024, kl. 11.00. Programmet åpnes av leder i Øvre Romerike Forsvarsforening, Knut Erling Skreden, og ordfører Ullensaker kommune, Ståle Lien Hansen.   Musikk og sang besørges av Jessheim/Hovind/Mogreina skolekorps og Ullensaker kirkekor, samt Norske Gardeveteraners kvartett. Tale for dagen holdes […]

Smart Gjerdrum: Inviterer til Folkemøte for Bærekraftig Samfunnsutvikling

Smart Gjerdrum er et program som skal bidra til at Gjerdrum blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Gjerdrum til […]

Dialogmøte mellom ordførerne på Romerike og Hadeland

Bilde: Ordførere og kommunedirektører fra Gardermoregionen, Romerike og Hadeland. Foto: Ida Luke Muggerud, Innovasjon Gardermoen. Gardermoregionen Interkommunalt politisk råd (GRIP) tok imot Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og Hadelandsregionen til dialog den 12.04.2024, på rådhuset i Ullensaker. Regionrådene var godt representert med ordfører og kommunedirektører. Her ønsket leder av GRIP-styret, ordfører i Ullensaker Ståle Lien […]

Står sammen om fremtidig studietilbud i Gardermoregionen

Fredag 8. mars hadde de 6 ordførere i Gardermoregionen styremøte i det Interkommunale politiske råd. De gir nå en felles uttalelse til spørsmålene som reises rundt plassering av fremtidige studietilbud i regionen. «Ordførerkollegiet i Gardermoregionen Interkommunale politiske råd (GRIP) er enige om at det er avgjørende at regionen får etablert et fremtidig fagskole- og høgskoletilbud, […]

Hva leter du etter?