Discover the Good Life in Our Community

Visste du at Ullensaker er hjem til noen av Norges mest unike og sjeldne naturlandskap?

Skrevet av: Ullensaker Kommune
Dato: 18. juni 2024
Kommune: Ullensaker

Fra det karakteristiske ravinelandskapet på Øvre Romerike og den høye tettheten av dødisgroper, til våre mange kalksjøer som Nordbytjernet og Ljøgodttjern, er det mye fantastisk natur i vår kommune. Disse naturlandskapene er så spesielle at de er rødlistet og noen er til og med beskyttet av forskrifter.

Ullensaker er også hjem til en rekke bekker, dammer, enger og skoger, som alle er viktige økosystemer. I mai hadde våre arealforvaltere gleden av å besøke noen av disse stedene, inkludert et av Oslo-områdets få hekkeområder for den kritisk truede hettemåken ved Hersjøen, engene på Trandum leir og «jungelen» i Sogna ravinedal.

Vi oppfordrer alle til å komme seg ut og oppleve alt det fantastiske Ullensaker har å tilby, men ikke glem å vise hensyn:
✅ Hold god avstand til hekkende fugler og andre dyr
✅ Bruk allerede etablerte ferdselsårer
✅ Ikke etterlat noe som er ditt

 

Trykk her for å lære mer om det rike naturmangfoldet i Ullensaker.

Hva leter du etter?