Samskapning med frivilligheten i nye lokaler – Gjerdrum

Skrevet av: Gjerdrum Kommune

Dato:

Kommune:
Gjerdrum

I Gjerdrum vokser kommunens prosjektavdeling, og vi ønsker å tilrettelegge for samlokalisering med våre konsulenter og rådgivere for porteføljen. Samtidig vil vi tilrettelegge bedre for samskapning med frivilligheten, og tenker disse behovene løst i samme prosjekt. Ett nytt prosjektkontor etableres i de tidligere lokalene til Gjerdrum Friidrettslag (GFT), og vil stå klare til bruk til fellesferien 2024. Etableringen markerer en spennende utvikling for Gjerdrum kommune, og målet er at dette skal ta oss i retning av en mer inkluderende og samarbeidsorientert fremtid. Ideen er å åpne opp kontorene for frivillige og lokale lag og foreninger som søker møteplasser. Gjerdrum Golfklubb benytter allerede lokalene til vintertilbud til sine medlemmer i form av golfsimulatorer.

Fleksibilitet og samarbeid
Kontorene vil bli designet med fleksibilitet i tankene. Møterom, kontorfellesskap og kreative soner vil bli inkludert for å imøtekomme ulike aktiviteter og arrangementer. Dette gjør det enklere for både frivillige og lokale grupper å dra nytte av fasilitetene.

Målet med det nye prosjektkontoret

  • Prosjektet skal gjennom leieforhold med Gjerdrum Idrettspark levere free-seating kontorplasser for 15-20 ansatte i dagens idrettshall
  • Plassene skal stå klare senest til fellesferien 2024, tidligere oppstart søkes løst gjennom dialog med Gjerdrum Friidrettslag (GFT)
  • Kontorlokalene skal være tilgjengelig for frivilligheten og lag og foreninger i bygda for å tilrettelegge for økt samskapning
  • Minimum 75% av møblene skal kjøpes brukt, og 75% av møblene skal gjenbrukes i andre kommunale bygg når prosjektkontoret avsluttes.
  • Prosjektkontoret skal ha ulike soner, eksempelvis sosial/aktiv/stille/tradisjonell. Noen av plassene skal utformes med gå-møller eller kontorsykler for bevegelse i arbeidsdagen.

 

De ansatte gleder seg til å ta i bruk nye kontorfasiliteter, og ser frem til samarbeid med frivillighet, lag og foreninger.

Hva leter du etter?