Discover the Good Life in Our Community

Markering av Frigjøringsdagen 8. mai, og minnesmarkering i Trandumskogen

Navn på forfatter
Dato: 2. mai 2024
Kommune: GRIP

Tradisjonen tro står også i år Øvre Romerike Forsvarsforening for programmet i Trandumskogen 8. mai 2024, kl. 11.00.

Programmet åpnes av leder i Øvre Romerike Forsvarsforening, Knut Erling Skreden, og ordfører Ullensaker kommune, Ståle Lien Hansen.

 

Musikk og sang besørges av Jessheim/Hovind/Mogreina skolekorps og Ullensaker kirkekor, samt Norske Gardeveteraners kvartett. Tale for dagen holdes av sjef for Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ tjeneste oberst Heidi Kraft Johnsen, og ungdommens tale ivaretas av elev ved Europalinjen Jessheim videregående skole Sigrid Margrete Nordgarden Børtnes. Det vil foregå kransenedleggelse.

Kommunene i Gardermoregionen har i tillegg egne arrangement for markering av Frigjøringsdagen. Disse vil være beskrevet på kommunenes hjemmesider.

Se årets program her: Program 8 mai 2024

Hva leter du etter?