Discover the Good Life in Our Community

Kommunene i Gardermoregionen samles for bedre Beredskap

Navn på forfatter
Dato: 9. juli 2024
Kommune: GRIP

Gjennomfører Risiko- og Sårbarhetsanalyse for Tryggere Samfunn

Kommunene i Gardermoregionen har gått sammen for å styrke beredskapen ved å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse.Denne analysen hjelper med å identifisere potensielle kriser og utvikle beredskapsplaner som beskytter innbyggerne.

Fokusområdene inkluderer strømbrudd, vannforsyning, mobilnett, og vei tilgjengelighet. Ved alvorlige hendelser vil kommunene iverksette nødvendige tiltak for å sikre befolkningens sikkerhet og opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Les mer og se illuastrasjonsvideo her

Hva leter du etter?