Medlemmer innkalles til Årsmøte i Innovasjon Gardermoen

Dag:     Onsdag 20.mars 2023
Tid:      kl. 09.00 – 10.30
Sted:   Årsmøtet gjennomføres på Business Jessheim.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste     
 2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen         
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkomne saker og saker fremlagt av styret
 6. Handlingsplan/aktivitetsplan
 7. Budsjett m/fastsettelse av medlemsavgifter
 8. Valg av styre
 9. Fastsettelse av styrets honorar
 10. Valg av revisor, – fastsettelse av honorar
 11. Valg av representant(er) til valgkomité

Alle medlemmer har møterett ved innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt. Påmelding til årsmøte skjer via registreringsskjema

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet skal være styret i hende senest 10.mars.
Sakene sendes til: post@innovasjon-gardermoen.no

Merk e-post/konvolutt med ”Sak til Årsmøtet 2024”

Vel møtt!

Hva leter du etter?